Privacy Statement

Het is voor ons geen geheim hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor duidelijke informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze versie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Verwerkingsregister. Hierin is opgenomen welke persoonsgegevens door Garagebedrijf van Dijk B.V. worden verwerkt.

Privacy Statement:

Welke persoonsgegevens verwerkt Garagebedrijf van Dijk B.V.?

Garagebedrijf van Dijk B.V. verwerkt de gegevens die door u aan haar worden verstrekt. Het kan daarbij onder andere gaan om uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens van het voertuig.

Voor welke doeleinden zijn uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. Dit is nodig voor het correct uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden als ook voor de facturatie van de geleverde diensten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Garagebedrijf van Dijk B.V. heeft zowel organisatorische als technische beveiligingsmaatregel getroffen. Meer informatie hierover vindt u onder artikel 6 en 7 van het AVG verwerkingsregister.

▼ AVG – Verwerkingsregister

Welke rechten heeft u?

Uiteraard behoudt u altijd het recht over uw eigen persoonsgegevens. Door een e-mail te richten aan
Garagebedrijf van Dijk B.V. met hierin het verzoek tot wijzigen, verwijderen of het opvragen van uw persoonsgegevens.

 

Garagebedrijf van Dijk B.V. Hecht (als APK-KEURMEESTER) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA ( het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordering is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’S). De VINS’S worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarom zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR OF  het business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard. In deze privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dit geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door worden behandeld. Ons bereiken per post Damstraat 47, 3371 AC, Hardinxveld-Giessendam e-mail wendy@arievandijk.nl. Wij vragen hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.