Privacy Statement

Het is voor ons geen geheim hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor duidelijke informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze versie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Verwerkingsregister. Hierin is opgenomen welke persoonsgegevens door Garagebedrijf van Dijk B.V. worden verwerkt.

Privacy Statement:

Welke persoonsgegevens verwerkt Garagebedrijf van Dijk B.V.?

Garagebedrijf van Dijk B.V. verwerkt de gegevens die door u aan haar worden verstrekt. Het kan daarbij onder andere gaan om uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens van het voertuig.

Voor welke doeleinden zijn uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. Dit is nodig voor het correct uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden als ook voor de facturatie van de geleverde diensten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Garagebedrijf van Dijk B.V. heeft zowel organisatorische als technische beveiligingsmaatregel getroffen. Meer informatie hierover vindt u onder artikel 6 en 7 van het AVG verwerkingsregister.

▼ AVG – Verwerkingsregister

Welke rechten heeft u?

Uiteraard behoudt u altijd het recht over uw eigen persoonsgegevens. Door een e-mail te richten aan
Garagebedrijf van Dijk B.V. met hierin het verzoek tot wijzigen, verwijderen of het opvragen van uw persoonsgegevens.